1. Üldsätted

1.1 Käesolevates müügitingimustes (edaspidi Tingimused) on sätestatud Ostja ja Finola Group LTD (edaspidi Müüja) vastastikused õigused, kohustused ja vastutus, kui Ostja ostab kaupu e-poest.

1.2 Kaupade fotod on ainult illustratiivsed, originaalsed tooted võivad erineda näidatutest. Esitatud fotosid ei saa kasutada nõuete aluseks. Toodet peetakse kvaliteetseks, kui see vastab veebipoes toodud näidisele, mudelile või kirjeldusele.

2. Ostu-müügilepingu sõlmimise hetk

2.1. Ostja ja Müüja vaheline ostu-müügileping loetakse sõlmituks alates hetkest, kui Ostja on e-poes vormistanud ostukorvi, esitanud tarneaadressi, valinud makseviisi ja tutvunud käesolevate tingimustega, klõpsab nuppu “Kinnitan telli “nuppu ja kehtib kuni täieliku jõudmiseni.

2.2. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingut kaitseb Finola Group LTD.

3. Ostja õigused

3.1. Ostjal on õigus osta e-poest kaupu vastavalt käesolevatele tingimustele ja Leedu Vabariigi õigusaktidele.

3.2. Ostjal (tarbijal) on õigus Müüjaga kauba ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest Müüjale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast vastavalt 2001. a. 17. august Leedu Vabariigi majandusministri korraldusega nr. 258 “Kaupade müügi ja teenuste osutamise eeskirjade kinnitamise kohta, kui lepingud sõlmitakse sidevahendite abil”

4. Ostja kohustused

4.1. Ostja peab tellitud kauba aktsepteerima ning tasuma kauba hinna ja selle kohaletoimetamise.

4.2. Kui Ostja registreerimisvormil esitatud andmed muutuvad, peab Ostja neid kohe uuendama.

4.3. Ostja valitud kaubad on reserveeritud ja Müüja kohustub ostu-müügilepingu täitma alles siis, kui Müüja saab Ostja pangalt teate valitud kauba eest tasumise kohta. Ostja peab maksekorralduse kinnitama hiljemalt 24 tunni jooksul pärast nupule “Kinnita tellimus” klõpsamist. Kui selle tähtaja jooksul maksekorraldust ei kinnitata, on Müüjal õigus arvestada, et Ostja on müügilepingust taganenud.

4.4. Ostja peab järgima muid Leedu Vabariigi tingimustes ja õigusaktides kehtestatud nõudeid.

5. Müüja õigused

5.1. Kui Ostja üritab kahjustada e-poe toimimist või stabiilset toimimist, võib Müüja ilma eelneva teatamiseta piirata, peatada (lõpetada) tema ligipääsu e-poele.

5.2. Müüjal on õigus e-poe tegevus ajutiselt või tähtajatult ilma ette teatamata lõpetada.

5.3. Müüjal on muid Leedu Vabariigi tingimustes ja õigusaktides sätestatud õigusi.

6. Müüja kohustused

6.1. Luua tingimused Ostjale e-poe pakutavate teenuste nõuetekohaseks kasutamiseks.

6.2. Korraldada Ostja tellitud kauba kohaletoimetamine Ostja määratud aadressile.

6.3. Müüja kohustub oluliste asjaolude korral ostjale tellitud kaupa tarnimata kohustuma pakkuma Ostjale analoogset toodet ja kui Ostja keeldub kauba analoogi vastu võtmast, tagastama Ostja poolt tasutud raha 5 päeva jooksul. tööpäevad. Sellisel juhul vabaneb Müüja vastutusest kauba üleandmata jätmise eest.

7. Kauba kohaletoimetamine

7.1. Kauba toimetab Ostja kulul transpordifirma.

7.2. Kaup toimetatakse Ostja määratud aadressile 3 tööpäeva jooksul alates laekunud kauba eest tasumisest ja kauba transportimisest. Kauba kohaletoimetamine toimub kogu Leedus, välja arvatud Kura.

7.3. Täpne kohaletoimetamise hind sõltub tellitud kauba kaalust, mahust, mõõtmetest ja kohaletoimetamise kohast, nii et lõplikku hinda näete alles pärast tellimuse vormistamist.

7.4. Kauba kohaletoimetamise ajal peab Ostja koos transpordiettevõtte esindajaga kontrollima saadetise seisukorda, kauba kogust, kvaliteeti ja valikut.

7.5. Kui Ostja märkab kaubasaadetise, kauba koguse, kvaliteedi ja sortimendi rikkumist, ei tohi ostja saadetist vastu võtta ja märkida see saatekirja. Pärast seda, kui ostja on kaubasaadetise vastu võtnud ja saatekirjale kommentaarid alla kirjutanud, loetakse, et tarnitud saadetis on puudusteta, kauba kogus, kvaliteet ja valik vastavad müügilepingu tingimustele.

8. Kauba tagastamine

8.1. Kui Ostja (tarbija) taganeb kaupade ostu-müügilepingust, nagu on sätestatud Tingimuste punktis 3.2, tagastatakse kaup Müüja kontole 7 päeva jooksul alates Ostja kirjalikust lepingust taganemise teatest. soodustus. Esemed, mis ostjale (tarbijale) ei meeldi kuju, suurus, värv, mudel või terviklikkus (välja arvatud Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud erandid), asendatakse või võetakse Ostjal vastu 14 päeva jooksul alates tarnimisest lähim Finola Group LTD filiaal. Garantiihooldus – esemete tagastamine toimub vastavalt 2001. a 29. juuni Leedu Vabariigi majandusministri käskkirjaga nr. 217 “Kauba tagastamise ja vahetamise reeglite kinnitamisel” tagastatakse kaup Ostja kulul.

8.1.1. Kaup tagastatakse kauba ja saadetise originaalpakendis (koos juhiste ja garantiikaardiga, kui see on kaubaga kaasas). Tagastamisel on vaja lisada originaalarve, mille saate koos täidetud kaubaga.

8.1.2. Kauba kokkupaneku ja pakendamise eest vastutab Ostja. Kui kaup pole komplekteeritud ja korralikult pakendatud, ei aktsepteeri Müüja tagastatud eset.

8.1.3. Kaupa ei võeta tagasi, kui seda on kasutatud ja / või see on kahjustatud ja / või on oma välimuse kaotanud (kauba või pakendi välimuse muudatusi, mis olid vajalikud kauba kontrollimiseks, ei peeta oluliseks välimuse muutuseks. kauba).

8.2. Kui tarnitud toode ei vasta kvaliteedinõuetele, on Ostjal õigus taotleda e-posti teel toote asendamist või tagastamist.

9. Vastutus

9.1. Pooled vastutavad elektroonikapoodi kasutades sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumise eest Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

9.2. Võttes arvesse Leedu Vabariigi elektroonilise allkirja seaduse artiklit 8. 3 d. Ostja nõustub Müüjaga, et e-poes ostja tegevuse kinnitamisel koos e-poe liitumisandmetega (identifitseerimiskoodiga) on elektroonilise allkirja seaduse artikkel 8. 1 päev. elektroonilise allkirja väljakujunenud õigusjõud (s.t on sama juriidilise jõuga kui allkiri kirjalikes dokumentides ja on lubatud kohtus tõendamisvahendina). Ostja peab e-poes kaitsma ja mitte avaldama oma sisselogimisandmeid, tagama, et andmed oleksid teada ainult talle endale ja kasutaks neid andmeid ainult ise ning ei edastaks ega muudaks seda muul viisil võimalikuks. isikutele andmetele juurdepääsuks või nende kasutamiseks. Kui tekib kahtlus, et sisselogimisandmed võivad olla saanud teatavaks teisele isikule, teavitage sellest viivitamatult Müüjat, samuti teavitage viivitamatult Müüjat e-poe sisselogimisandmete rikkumisest või avalikustamisest. Kõiki Ostja identifitseerimiskoodi abil tehtud toiminguid loeb Ostja teostatuks ning Ostja võtab täieliku vastutuse selliste toimingute tagajärgede eest.

9.3. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebisaitidel pakutava teabe eest, isegi kui Ostja pääseb nendele veebilehtedele müüja e-poes olevate linkide kaudu.

9.4. Kahju korral hüvitab süüdlane teisele poolele kahju.

10. Teabe saatmine

10.1. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis toodud e-posti aadressile.

10.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused aadressile finoladream@gmail.com.

11. Lõppsätted

11.1. Kõik Ostja ja Müüja vahelise ostu-müügilepinguga seotud või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse erimeelsused Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.